Alles wat je moet weten over gehoorschade

Gehoorschade wordt niet enkel vermeden door doppen in je oren te proppen als je in een zeer luide omgeving bent.
Of door heel de tijd doppen in te steken als je denkt dat het luid is.
Bewust omgaan met geluid, blootstelling, dosering enz is tien keer belangrijker dan te denken dat de kous af is eens je iets in je oren steekt.

Hieronder een beetje uitleg over hoe ons gehoor ineen zit, wat er stuk gaat, hoe het stuk gaat, en waar het venijn zit.
Ttz, al wat er nog niet in de gazet gestaan heeft maar wél belangrijk is om te weten.

Droge materie luchtig doch correct gebracht.

Wat gaat er nu juist fout?

Als je een gehoorgang binnenwandelt, dan kom je na een paar bochten een zeil tegen: het trommelvlies.
Zeer minieme verschillen in luchtdruk (=geluid) worden door dit vel doorgegeven aan de hefboomconstructie hamer-aambeeld- stijgbeugel. Deze geven de beweging van het trommelvlies door aan een ander vel: het ovale venster. Neen, we gaan niet de Harry Potter toer op, maar toch... Achter dit Ovaal Venster ligt het slakkenhuis, gevuld met een vloeistof en op zijn wand een veld trilhaartjes, in vier rijen: de drie binnenste en de buitenste.
Links op de foto gezonde trilhaartjes, rechts de beschadigde.
Bekijk het als graan op een veld.
Als de wind er rustig over waait, dan bewegen ze gezellig mee.
Als het eens goed waait, met wat regen erbij, en het daarna weer rustig wordt, dan komt graan wel weer recht.
Als er een tornado over waait, dan ligt het veld grotendeels plat, onherstelbaar, oogst verloren.
Als het geregeld stevig waait, en de tussenpozen zijn te kort voor het graan om terug recht te komen, dan gaat de oogst, stilletjesaan ook verloren, elke keer een klein beetje, tot het hele veld plat ligt, onherstelbaar.
Share on Facebook Share on LinkedIn Share on Google Buzz Share on Delicious

Een grafiekske.

Het is dankzij de industrie dat we weten dat er zoiets als lawaaidoofheid bestaat. Na 40 jaar werken bleken de arbeiders slecht te horen..

De schade manifesteert zich eerst op 4kHz en slechts een beetje. Naargelang de duur van de blootstelling groter wordt, wordt ook de schade op deze frequentie groeten, maar ook op de frequenties eronder en erboven, in mindere mate.
Maar na 40 jaar fabriek, 8 uur perdag, 5 dagen per week, resulteert dit in een gehoorprobleem.

Daarnaast is er ook nog de natuurlijke slijtage op ons gehoor, niet door blootstelling, meer door ouderdom. Ons spectrum verkleint. Al we geboren worden, zouden we een bereik hebben van 20Hz tot 20.000Hz, 20kHz. Van zeer laag tot zeer hoog dus. Een oude TV, zo een met een beeldbuis maakt als hij versleten is een fluittoon van 16kHz. Bompa hoorde dit niet meer, maar ik -toen ik klein was- wel. Afzien!

Als nu op latere leeftijd die lawaaidoofheid en die ouderdomsdoofheid samenkomen, dan ontstaat er een groot probleem.
Share on Facebook Share on LinkedIn Share on Google Buzz Share on Delicious

De spraakbanaan.

De belangrijkste frequenties om spraak te verstaan zijn de hoge tonen.
Klanken, letters, komen overeen met frequenties.
Als we er een deel gaan wegnemen, zoals bv de 's'.
Als we klanken gaan veranderen zodat een 'f' een 'v' wordt, een 'p' een 'b' wordt, een 't' een 'd' wordt...
Dan zeggen de mensen zeer vreemde woorden en vertsa je er dus niet veel meer van.
En het zijn nu net deze belangrijke frequencies die aangetast worden door de lawaaidoofheid.

Daarom dat de online test waar je bereik getest wordt niets terzake doet.
Als je gehoorschade hebt, van 2kHz tot 6kHz, en de test zegt dat je nog goed kan horen omdat je 16kHz nog hoort, dan hebben ze je op het verkeerde been gezet, met alle gevaren vandien. Je denkt dat je nog goed hoort en doet onbeschermd en onbezonnen verder met het omverblazen van je trilhaartjes.
Share on Facebook Share on LinkedIn Share on Google Buzz Share on Delicious

dB's zijn als pintjes: een paar per dag kan geen kwaad, ne keer in de week zat ook niet, maar alle dagen zat, dat loopt slecht af!

Er zijn drie parameters die gaan bepalen hoe snel we gehoorschade gaan oplopen.
De intensiteit: hoe luid is het, het aantal dB's.
De duur van de blootstelling: hoe lang sta je in het lawaai?
De regelmaat: hoe dikwijls per week doe je dit?

Beschermen of doseren? Of beide?
Dus:
voor elke muzikant die dagelijks repeteert, les geeft, optreedt, naar concerten gaat, en daarna naar de obligate nabespreking gaat,
voor elke technieker die dagelijks uren in het lawaai staat, pinnen klopt,
voor elke concertfotograaf, securitymens, manager, journalist,...
Beslis wanneer je bescherming draagt, maar draag ze zeker. Je kan gerust een tijdje zonder doppen in het lawaai, maar als het niet echt nodig is, draag dan je doppen.

voor concertgangers, festivalgangers etc, it's up to you om te beslissen. Draag ze niet bij dien ene groep die wil zien, maar wel tijdens de andere groepen of tijdens de DJ achteraf.

En vergeet niet wat je de rest van de dag nog uitsteekt met je oren. Auto, I-pod, café, cinema, stadsverkeer, werkomgeving...

Een zeer voorzichte stelregel: al de tijd die je boven de 85dB doorbrengt, moet je dubbel zolang eronder doorbrengen om je trilhaartjes de rust te geven die ze verdienen, om terug recht te komen. Probleem is dat je tegenwoordig niet veel plaatsen meer kan vinden onder de 85dB.
Share on Facebook Share on LinkedIn Share on Google Buzz Share on Delicious

Oeps!

Als je aan een kankerspecialist vraagt hoeveel je mag roken, dan zegt die.... niet!
Als je aan de gehoorspecialist vraagt aan hoeveel dB je jezelf mag blootstellen, dan laat hij je bv deze grafiek zien...

Niet veel dus.
Maar zij gaan uit van een nultolerantie omdat het lichaam geen schade mag oplopen.
Het lichaam moet zo lang mogelijk ongerept blijven.
Plus, zij kunnen zich niet riskeren dat ze achteraf op hun woorden gepakt worden, toch zeker niet in hun functie.

Ik ben maar een gewone technieker, die met zijn gehoorschade-ervaring, opzoekingswerk en gesprekken met mensen die het kunnen weten toch graag even dit kwijt wil.

Het moet wel nog plezant blijven.
Als we de raad van de medische sector moeten volgen, dan mogen we binnenkort ook niet meer gaan snowboarden.

Bewust omgaan met geluid, met gezond verstand -wat echter niet iedereen kan, vandaar de nultolerantie- maakt dat we niet bij het minste lawaai (medische definitie voor alle geluidsniveaus boven de 85dB) onze doppen moeten insteken.

En ik spreek tegen mijn eigen winkel als ik zeg dat niet iedereen oordoppen nodig heeft. Maar eerlijk is eerlijk, en ik ben een slechte verkoper.
Bewust en gedoseerd omgaan met geluid maakt dat je geen 'zware' kosten moet maken en je dus die op maat gemaakte doppen echt niet moet gaan aanschaffen omdat je twee keer per maand naar een optreden gaat.
Share on Facebook Share on LinkedIn Share on Google Buzz Share on Delicious

Moeder natuur bedriegt ons...

En daar zit het gevaar.

De schade aan de trilhaartjes, vordert zeer langzaam, zo langzaam dat we het nauwelijks merken.
Vergelijk het met de remblokjes van je fiets. Elke keer als je remt, verslijten je remblokjes, maar je merkt het niet.
Pas als je er bijna door zit merk je dat je de hendel toch wel ver moet trekken en begin je er aan te denken dat het eens tijd is om ze te vervangen.
En voor je het weet... zit je er door.
Dan loop je naar de winkel achter nieuwe en de kous is af.
Jammer genoeg zijn er nog geen zakjes trilhaartjes verkrijgbaar in de supermarkt.

Daarbovenop komt nog dat onze hersenen het verlies gaan compenseren. Aangezien de electrische stroom die in de hersenen zou moeten toekomen vermindert omdat er minder stroom wordt opgewekt, gaan de hersenen zich gevoeliger opstellen. Eerste symptoom hiervan is het moeilijk kunnen volgen van een gesprek in een lawaaierige omgeving, we horen heel het café praten, waardoor we onze gesprekspartner niet meer kunnen onderscheiden van het geroezemoes.
En in een gevorderd stadium gaat dit over naar hyperaccusis. De hersenen hebben zich dan uiteindelijk zo gevoelig opgesteld dat bijna elk geluid boven een -lage- drempel voor een pijnlijk luide input zorgt.

Dus terwijl we onze trilhaartjes afbreken, maken onze hersenen ons wijs dat er niets aan de hand is.
Dat is de reden waarom het probleem zo plots zijn kop opsteekt, en dan is het te laat...
Share on Facebook Share on LinkedIn Share on Google Buzz Share on Delicious

Meten is weten.

Van alle gekende gehoortesten, is er eigenlijk geen enkele die echt deugd.

De 'watertrappeltest', waarbij je je vingers moet opsteken als je een geluid hoort, wordt meestal niet echt goed uitgevoerd.
Daarbij komt dan nog dat achtergrondgeluid, afleiding, concentratieproblemen door de nabespreking van de dag ervoor,... deze hebben alle hun invloed op de meting.
Als de meting dan nog goed wordt uitgevoerd, dan nog wordt het resultaat beïnvloed door de compenstie van je hersenen, want die wordt uiteraard ook meegemeten.

Er zijn dan ook nog die online gehoortesten.
De ene meet je bereik, tot welke frequentie je nog kan horen. Dit geeft dus eerder een indicatie van hoever je ouderdomsdoofheid gevorderd is. En als je 20 bent, dan is dat nog niet ver. Doet niets terzake dus. Daarbij komt dan nog dat je geen controle hebt over het volume, de kwalitiet van jouw versterker en luidsprekers etc.
De andere laat je woorden horen met storend achtergrondgeluid. Als je hier slecht op scoort, dan kan je dit dus wel al als een indicatie van een aankomend probleem gaan interpreteren.

Er is echter een oplossing voor zij dit echt twijfelen of bang zijn dat ze in het verleden wat overdreven hebben.
De OtoAkoustische Emissie-meting.

Er was eens ne slimme meneer, en die heette Dokter Kemp. Wel straf van zijn ouders om hem al direct Dokter te noemen van bij de geboorte.
Dokter ontdekte jaren later dat ons oor aktief geluid kan maken. Dus echt wel straf van zijn ouders!
Er komt, als reactie op korte geluidjes, meetbaar geluid uit het oor. Geen echo, echt door het gehoororgaan zelf geproduceerd geluid. Dit kan alleen maar gebeuren als het origineel geluid door de hersenen geregistreerd geweest geworden is.
En als eerst wordt vastgesteld dat de constructie trommelvlies-beentjes-OvaalVenster goed werkt, dat kunnen de meetresultaten van deze OAE, die frequenciegerelateerd is, toegeschreven worden aan de toestand van de trilhaartjes.
Een objectieve meting dus, want je hoeft niets te doen. De probes gaan in je oor en een minuut later heb je resultaat van de meting. Alleen, idealieter, best tot 48u vóór de meting niet in het overdreven lawaai gaan staan, dan krijg je het meest correcte beeld.
Share on Facebook Share on LinkedIn Share on Google Buzz Share on Delicious

Case Study: OAE van den Beo...

De PDF hiernaast is mijn OAE.

Duizend bommen en granaten! Die vent is pottedoof.
Dat dacht ik ook, toen ik die uitslag voor het eerst onder mijn neus kreeg. (toen nog 73%, nu al een paar jaar gestabiliseerd)
Dit is het resultaat van 20 jaar R&R én 15 jaar motorijden zonder oordoppen.
Die 20 jaar zorgt voor een schade van 30-40%, als ik kijk naar mijn collega's die ongeveer even lang bezig zijn.
Neem uw rekenmasjien: 120km/u met een goede helm = 95dB, 1*0km/u >105dB, 20-25.000km per jaar = derover.
Dat motorijden (luid, lang en dikwijls) zonder doppen, heeft er geen goed aan gedaan.

En toch blijf ik werken voor de betere groepen van Vlaanderen. Omdat ze mij blijven vragen...
Voor mij klinkt alles nog OK. Ik corrigeer mijn verlies niet op de mengtafel, doe geen vreemde dingen,...= compensatie van de hersenen.
Ik heb wel een probleem met volk op café en een blikje opentrekken = op de rand van de hyperaccusis.

Ik weet waar ik sta.
Ik draag nu altijd mijn oordoppen op de moto. Volledige demping, want de kwaliteit van de wind is niet belangrijk.
Ik draag mijn oordoppen, MEPs, op café als de DJ stevig staat, want de gesprekskwaliteit moet wel gegarandeerd zijn.
Ik draag mijn doppen niet de eerste vier nummers van de soundcheck of van de show, tot ik zeker ben dat alles goed staat en het risico op fouten zo goed als nihil is.
Ik laat, en dat is alleen omdat ik nog maar 15% van mijn trilhaartjes meer over heb, de radio uit als ik achter mijn buro zit.
Ik zet de autoradio, tijdens de weinige keren dat ik met de auto rijdt, wat stiller, omdat ik weet, dat die zowiezo te luid staat op de autostrade vanwege het achtergrondlawaai. Check maar eens, de volgende keer, op het einde van de afrit.

5 jaar geleden heb ik een OAE laten afnemen. Zomaar, voor de fun, omdat ik wel eens wou weten wat dat doet, zo 15 jaar R&R. Niet omdat ik een pobleem had, gewoon uit nieuwsgierigheid.
Nog een geluk dat ik dat toen gedaan heb, anders zat ik nu zonder werk en aan de hyperaccusis. Ik kan nu nog erger voorkomen.
OAE
Share on Facebook Share on LinkedIn Share on Google Buzz Share on Delicious

Als Mozes niet naar de berg wil (kan), ...de OAEdagen
Ons oor is niet alleen in staat geluiden te ontvangen, maar blijkt ook geluidjes te produceren. In de jaren zeventig ontdekte David Kemp dat wanneer het oor gestimuleerd wordt door een korte stimulus (een klikgeluid) er zo'n 5 tot 10 ms later een signaal terug kwam uit het oor. Een dergelijke Kemp-echo, genoemd naar de ontdekker, duurt zo'n 15 ms.

Het verschijnsel waarbij het oor geluid voortbrengt, wordt Oto-akoestische emissies (OAE) genoemd. Het produceren van een dergelijk geluid blijkt een eigenschap te zijn van oren die beschikken over gezonde haarcellen.

Op deze manier kan ook het aantal trilhaartjes bepaald worden en kan er dus op een objectieve manier gehoorschade vastgesteld worden. Niet zoals bij de 'watertrappeltest', waar je je vinger moet opsteken wanneer je iets hoort. Hier komen concentratie, achtergrondgeluid, voorkennis van zaken de meetresultaten beïnvloeden. Bovendien wordt hier ook de compensatie van het gehoorverlies door de hersenen meegemeten.

Omdat OAE voorlopig moeilijk bereikbaar is, organiseer ik de OAE-dagen. Jaarlijks terugkerend, op verschillende locaties. Zo wordt het voor ons, muzikanten en techniekers, mogelijk ons gehoor te monitoren. We werken tenslotte in een omgeving, vijandig voor ons gehoor.

Er komt dan een audiologe van Hearing Coach. We kunnen 4 personen per uur meten. Dus beginnen op het uur en dan per kwartier verder.

Inschrijven is noodzakelijk, bij mij. Bellen, smsse, mailen, FB, rooksignalen (enkel overdag aub),...

Je krijgt je uitslag op het moment zelf te zien, met een uitleg van de audiologe erbij. Een PDF van je uitslag wordt later, samen met de factuur doorgemaild.
De meting kost €54 excl BTW.

Ik ben de hele dag ter beschikking voor verdere nabespreking, lektest van je huidige doppen…
Of voor het aanmeten van een (nieuw) paar oordoppen.

Data zijn te vinden op de Startpagina, rechts bij het nieuws.

PS: stuur gerust door...


Heb je mijn OAE gezien hierboven?
En ik ga dan door het leven als een succesvol monitormixer.
Hoe lang nog? Sinds ik dit weet, iets langer…


Share on Facebook Share on LinkedIn Share on Google Buzz Share on Delicious


Website created with Lauyan TOWebLast update: Saturday, February 22, 2014